Kiállítási katalógusok

 • “Rudnay művészi, emberi magatartása szellemében” (Emlékkiállítás): Baja, József Attila Művelődési Központ, 1986. január 17 – február 9. (bev. B. Mikli Ferenc). Kiállítási katalógus. Baja: Rudnay Gyula Képzőművészeti Kör, 1985; Szekszárd: Szekszárdi Nyomda
 • Bényi László: Rudnay Gyula emlékkiállítása. Kiállítási katalógus. Budapest: Magyar Nemzeti Galéria, 1969
 • Bényi László, Rudnay Gyula: Rudnay Gyula, Kossuth-díjas festőművész gyűjteményes kiállítása (Kiállítási katalógus. A kiállítást rendezte: Bényi László). Budapest: Országos Szépművészeti Múzeum, 1953
 • Csoportkiállítás: Batthyány Gyula, Cserepes István, Gallé Tibor, Iványi-Grünwald Béla, Nagy Imre, Rudnay Gyula festő és Sidló Ferenc szobrász (Kiállítási katalógus. A kiállítást rendezte: Ernst Lajos, Lázár Béla). Budapest: Ernst Múzeum, 1929
 • Csoportkiállítás: Boldizsár István, Csók István, Herman Lipót, Rudnay Gyula, Szüle Péter festőművészek (Kiállítási katalógus. A kiállítást rendezte: Ernst Lajos, Lázár Béla). Budapest: Ernst Múzeum, 1936
 • Csoportkiállítás, 9. : Rudnay Gyula, Basch Andor, Lux Elek (Kiállítási katalógus. A kiállítást rendezte: Ernst Lajos, Lázár Béla). Budapest: 1919
 • Csoportkiállítás, 27. : Basch Andor, gróf Batthyány Gyula, Mattyasovszky-Zsolnay László, Pólya Iván, Pólya Tibor és Rudnay Gyula (Kiállítási katalógus. A kiállítást rendezte: Ernst Lajos, Lázár Béla). Budapest: 1924
 • Katalógus Rudnay Gyula, Iványi Grünwald Béla, stb. festőművészek műveiből rendezett kiállításról Nyíregyházán. Nyíregyháza: Jóba Elek Nyomda, 1931
 • Művészek Rudnay Gyula Baráti Emléktársasága: Kiállítás, 1997. Emlékalbum. Budapest: Rudnay Társaság, 1997
 • Pogány Ö. Gábor (Szerk.): Új Magyar Képtár: A Magyar Nemzeti Galéria festészeti Gyűjteménye. Budapest: Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 1978 (Műtárgyjegyzék, Kiállítási katalógus)
 • Rudnay Gyula emlékkiállítása. Siófok, 1979. május-június (a kiállítást rendezte, a katalógust írta és összeállította Bodnár Éva). Siófok: Dél-Balatoni Kulturális Központ; Budapest: Magyar Nemzeti Galéria, 1979
 • Rudnay Gyula festményei (Kiállítási katalógus. A kiállítást rendezte: Ernst Lajos, Lázár Béla). Budapest: Ernst Múzeum, 1921
 • Rudnay Gyula festőművész és Pásztor János szobrász gyűjteményes kiállítása (Kiállítási katalógus. A kiállítást rendezte: Ernst Lajos, Lázár Béla). Budapest: 1918
 • Rudnay Gyula festőművész, a Szinyei Merse Pál Társaság tagja és Pásztor János szobrászművész, a Szinyei Merse Pál Társaság tagja gyűjteményes kiállítása (Kiállítási katalógus. A kiállítást rendezte: Ernst Lajos, Lázár Béla). Budapest: Ernst Múzeum, 1925
 • Rudnay Gyula. Kiállítási katalógus. Budapest: Ernst Múzeum, 2003. június 4- 2003. július 6.
 • Rudnay Gyula. Kiállítási katalógus. Budapest: Ernst Múzeum, 1918
 • Rudnay Gyula. Kiállítási katalógus, Miskolc: Herman Ottó Múzeum, 1977.03.19
 • Szatmári Gizella: Rudnay Gyula 1878-1957. Kiállítási katalógus. Budapest: Ernst Múzeum, 2003

 

Összefoglaló művek, tanulmányok

 • Aradi Nóra: Rudnay Gyula. In: Magyar Művészet 1890-1919. Budapest: 1981
 • Bartha Zoltán: Mi a magyar művészet? Emlékezés Rudnay Gyula festőművészre. In: Kapu 6. / 8-9. (1993), 94-97.
 • Bálint Aladár: Rudnay Gyula képei. Nyugat, 1918. / 18.
 • Bényi László: Rudnay Gyula. In: Művészettörténeti Tanulmányok, Budapest: 1954
 • Bényi László: Száz éve született Rudnay Gyula. In: Élet és Tudomány, 1978. / I-II.
 • Bodnár Bertalan: Új megoldás: Rudnay Gyula, Szőnyi István, Varga Sándor nyilatkozatával: 12 db. agyagvájat melléklettel. Budapest: Szikra Nyomda, 1946
 • Bodnár Éva: Rudnay Gyula. Budapest: Magyar Nemzeti Galéria, 1969
 • Bodnár Éva: Rudnay Gyula. In: Diakona, 1982. / 1.
 • Csiffáry Gabriella: Születtem…Magyar képzőművészek önéletrajza. Budapest: Új Palatinus Könyvesház Kft., 2002
 • Dömötör István: Rudnay Gyula. In: Auróra, 1922
 • Eigel István: Szétszóratott festőnemzedék. In: Magyarok világlapja 7. / 2. (1997), 16-17.
 • Elek Artúr: Rudnay Gyula. In: Műbarát, 1922. / 1.
 • Fehér Zsuzsa, Pogány Ö. Gábor: Magyar festészet a XX. században.Budapest: Corvina Kiadó, 1971
 • Felletár Béla, Földvári László, Kárász József: Jeles vásárhelyiek. Hódmezővásárhely:Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 1993
 • Fülep Lajos: A magyarországi művészet története. Budapest: Corvina Kiadó, 1973
 • Genthon István: Az új magyar festőművészet története 1800-tól napjainkig.Budapest: Magyar Szemle Társaság, 1935
 • Hárs Éva: Csók, Koszta, Rudnay. Budapest: Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 1966
 • Herczeg Ferenc: A költő és a halál: színjáték. Rudnay Gyula képeivel. Budapest: Singer és Wolfner kiadása, 1923
 • Horváth Lászlóné: A XX. század művészete. Celldömölk:Pauz-Westermann Könyvkiadó, 1995
 • Kampis Antal: A magyar művészet a XIX. és a XX. században. Budapest: Minerva Kiadó, 1968
 • Kállai Miklós: Rudnay Gyula és művészete. In: Magyar Művészet, 1926
 • Kemény János: A bajai Rudnay Képzőművészeti Szabadakadémia /1947-1953./. Művészettörténeti Értesítő 44. / 3-4. (1995), 252-265.
 • Kemény János: A bajai Rudnay- művésztelep története. 1945-1953.In: Bács- Kiskun megye múltjából 14. (1998), 337-380.
 • Kortárs Magyar Művészeti Lexikon III. P-Z. Budapest: Enciklopédia Kiadó, 2001
 • Kőhegyi Mihály: Rudnay Gyula visszaemlékezése a bajai Képzőművészeti Akadémiára (1946-1953). A Móra Ferenc Múzeum évkönyve, Irodalom- és művészettörténeti tanulmányok 3. (2001), 88-94.
 • László Gyula: Művészetről, művészekről. Budapest:Magvető Könyvkiadó, 1978
 • Lázár Béla: Rudnay Gyula. Az Ernst Múzeum Művész Könyvei 5. Budapest: Ernst Múzeum, 1921
 • Lengyel Géza: Iványi-Grünwald Béla – Rudnay Gyula. In:Nyugat, 1925. / 5-6.
 • Lyka Károly: Emlékezés Rudnay Gyulára. In: Építéstudomány, 1957. / 2.
 • Lyka Károly: Festészetünk a két világháború között. Budapest: Corvina Kiadó, 1984
 • Lyka Károly: Nagy magyar művészek. Budapest: Gondolat Kiadó, 1957
 • Lyka Károly: Rudnay Gyula rézkarcai. Budapest: Tamás Henrik Művészeti Kiadó 1936
 • Marsovszky Miklós: Rudnay Gyula képei. Nyugat, 1925. / 5-6.
 • Németh Lajos: Magyar művészet 1890-1919. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1981
 • Németh Lajos: Modern magyar művészet. Budapest: Corvina Kiadó, 1972
 • Pataky Dénes: A magyar rajzművészet. Budapest: Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 1960
 • Peterdi Andor: Őszi szélben vadmadár (Rudnay Gyula illusztrációival). Budapest: Fischer Ernő könyvnyomdája, 1936.
 • Pogány Ö. Gábor: A magyar festészet forradalmárai. Budapest: Officina Nyomda és Könyvkiadó Vállalat, 1947
 • Révész Béla: Esztergomi lélek (illusztráció: Rudnay Gyula). Budapest: Dante Kiadás, 1934
 • Révész Béla: Régi hárfa (illusztráció: Rudnay Gyula). Budapest: Dante Kiadás, 1937
 • Rózsa Gyula: Magyar keserves. In: Mozgó Világ 29. / 7. (2003)
 • Rudnay Gyula: Rudnay Gyula rézkarcai: I. sorozat. Budapest: Tamás Henrik Művészeti Kiadó, 1923
 • Dr. Szabó Ákos- Kállai Tibor: Magyar festők és grafikusok életrajzi lexikona. II. L-ZS. Műgyűjtők és kereskedők kézikönyve. Nyíregyháza: Malamidesz Nyomda, 1997
 • Szelesi Zoltán: Rudnay Gyula szegedi művésztelepe. Szeged: Móra Ferenc Múzeum, 1968
 • Telepy Katalin: Tájképek a Magyar Nemzeti Galériában. Budapest: Corvina Kiadó, 1973
 • Tóth Ferenc: Rudnay Gyula festőiskolája Makón. Szeged: Móra Ferenc Múzeum, 1968
 • Ybl Ervin: Rudnay Gyula. In: Budapesti Szemle, 1925

 

Rudnay Gyula (a festőművész úr unokája) birtokában lévő könyvek

 • „Kiállítás 1997 emlékalbum Rudnay Gyuláról.” Szerk.: Bartha Zoltán. Budapest: Rudnay Társaság kiadása, 1997
 • Bényi László: „Rudnay”. Budapest: Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 1961
 • László Gyula: Sírfelirat Rudnay Gyula emlékére. Somogyi Múzeum füzete. Kaposvár: 1968
 • Lázár Béla: Rudnay Gyula. Az Ernst Múzeum Művész Könyvei 5. Budapest: Ernst Múzeum, 1921
 • Peterdi Andor: „Rudnay”. A mester pályafutása és művészete. Budapest: Világosság Rt., 1931

 

Forrás:

1.: http://mek.niif.hu/03400/03442/html/irodalom.htm

3.: Szépművészeti Múzeum Könyvtára, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár